Sportovní slogany

Pokud hledáte vhodný slogan pro váš závěs na medaile, prohlédněte si naši sbírku oblíbených sloganů a nechte se inspirovat. České překlady jsou velmi volné, protože někdy by doslovný překlad nedával smysl. Ne všechny se hodí na závěs, protože některé jsou příliš dlouhé. Slogan na závěs by měl být krátký, úderný a motivující.
Pro Vás posbíral    Lasercat.


Když nemůžeš, tak přidej.
Je jedno, jak dlouho jsi na trati, hlavně že to nevzdáš…
Běhání je levnější než psycholog…
Běhám pomalu, aby ostatní vypadali dobře…
Pokud se nepřekonáš, nezměníš se
Nemusím být první, ale budu poslední, kdo to vzdá…
Limity nejsou na trati, ale v hlavě.
Není odvážné dokončit, ale postavit se na start
Chtěl bych nezmůže nic, chci – to dokáže divy.
Když padnu, vypni moje stopky.
Když běžím, tak krásním…
Proč? V cíli to pochopíš…


…and though she be but little, she is fierce. – Shakespeare
…ač je malá, je divoká.

It’s a kind of fun to do the impossible. – Walt Disney
Je to zábava, dělat nemožné.

It’s hard to beat a person, that never gives up.
Je těžké porazit toho, kdo nikdy nevzdává.

Cowards never start. The weak never finish. Warriors never quit.
Zbabělec nikdy nezačne. Slaboch nikdy nedokončí. Bojovník nikdy nevzdá.

You can only fight the way you practice.
Bojovat dokážeš jen tak, jak jsi trénoval.

Set your goals high, and don’t stop till you get there.
Dej si velké cíle a nepřestávej, dokud je nedosáhneš.

Age is no barrier. It’s a limitation you put on your mind.
Věk není limit. Je to jen výmluva, kterou sis vymyslel.

It isn’t the mountains ahead to climb that wear you out; it’s the pebble in your shoe. – Muhammad Ali
Neunavuje tě ta hora před tebou, ale ten kamínek v tvojí botě.

The harder the battle the sweeter the victory.
Čím těžší je zápas, tím sladší je vítězství.

Just play. Have fun. Enjoy the game.
Prostě hrej, bav se, raduj se ze hry.

Finding good players is easy. Getting them to play as a team is another story.
Najít dobré hráče je snadné. Naučit je hrát jako tým, to je jiná kapitola.

We didn’t lose the game; we just ran out of time.
My jsme neprohráli, jen nám vypršel čas.

I won’t predict anything historic. But nothing is impossible.
Nebudu předvídat nic historického, ale nic není nemožné.

Forget golden slippers, this princess wears running shoes.
Zapomeň na zlaté střevíčky, tahle princezna nosí maratonky.

Ready to run faster.
Připraven zrychlit.

No pain, no gain.
Bez bolesti není úspěchu.

It will hurt, but it’s worth of it.
Bude to bolet, ale stojí to za to.

Champions train, losers complain.
Šampioni trénují, slaboši si stěžují.

When someone tells you you can’t do it, say: Watch me.
Když ti někdo řekne, že na to nemáš, ty řekni: Dívej se!

It never gets easier, you just get better.
Nikdy to nebude lehčí, ale ty budeš lepší.

The best way to get to top is to get off your bottom.
Nejlepší cesta na vrchol je zvednout zadek.

Everybody has a plan until they get punched in the face.
Každý má plán, dokud nedostane první ránu.

If „Plan A“ didn’t work, the alphabet has many more letters.
Pokud nevyšel plán A, abeceda má mnohem více písmen.

Start unknown. Finish unforgettable.
Začni jako neznámý, dokonči jako nezapomenutelný.

Think training’s hard? Try losing.
Myslíš, že trénink je tvrdý? Zkus porážku.

Yesterday you said tomorrow.
Včera si říkal zítra.

All dreams are crazy until they come true.
Všechny sny jsou bláznivé, dokud se nesplní.

Mental toughness is when you can find fuel in an empty tank.
Mentální síla je, když dokážeš najít palivo v prázdné nádrži.

What seems impossible today will one day become your warm up.
Co je dnes nemožné, bude jednou jen na zahřátí.

One run can change your day, many runs can change your life.
Jeden běh změní tvůj den, mnoho změní tvůj život.

Runner’s logic: I’m tired. I think I’ll go for a run.
Logika běžce: Jsem unavený. Půjdu se proběhnout.

…and they ran happily ever after.
…a běhají šťastně až dodnes.

Look like a beauty, train like a beast.
Buď kráska a trénuj jako zvíře.

The ability to run another mile is between your ears.
Schopnost běžet další míli je mezi tvýma ušima.

“You are crazy” is my favourite compliment.
„Jsi blázen“ je můj oblíbený kompliment.

An athlete cannot run with money in his pockets. He must run with hope in his heart and dreams in his head. – Emil Zátopek
Atlet nemůže běžet s pěnězi v kapsách. Musí běžet s nadějí v srdci a sny v hlavě.

A trophy carries dust. Memories last forever.
Trofeje pokryje prach. Vzpomínky zůstanou navždy.

One man can be a crucial ingredient of a team, but one man can not make a team.
Jeden může být kritickým článkem týmu, ale jeden nedělá tým.

If you have everything under control, you’re not moving fast enough.
Pokud máš vše pod kontrolou, nejedeš dost rychle.

What to do with a mistake: recognize it, admit it, learn from it, forget it.
Co uděláš s chybou: Poznej ji, uznej ji, pouč se z ní, zapomeň na ni.

I hated every minute of training, but I said: „Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion“. – Muhammad Ali
Nenáviděl jsem každou minutu tréninku, ale řekl jsem si: „Nepřestávej. Trp a žij zbytek života jako šampion.

Pain is temporary. If I quit, it lasts forever.
Bolest přejde, ale pokud vzdáš, zůstane navždy.

I’ve missed more than 9,000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. – Michael Jordan
Během kariéry jsem minul 9000 krát, prohrál jsem 300 zápasů, 26 krát mi věřili, že dám vítězný koš a já minul. Chyboval jsem stále a stále. A proto jsem uspěl.

Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. – Michael Jordan
Překážky tě nemusí zastavit. Pokud narazíš do zdi, neotoč se a nevzdej. Přijdi na to, jak ji přelézt, projít nebo obejít.

In baseball and in business, there are three types of people. Those who make it happen, those who watch it happen, and those who wonder what happened. – Tommy Lasorda
V basebalu a v byznysu jsou tři typy lidí. Ti, kteří to dokážou, ti, kteří sledují, jak to dokázali a ti, kteří se diví, co se stalo.

There may be people that have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you do. – Derek Jeter
Někteří mají více talentu než ty, ale jiní se snaží více než ty.

Champions keep playing until they get it right. – Billie Jean King,
Šampioni pokračují ve hře, dokud to není správně.

A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be. – Wayne Gretzky
Dobrý hokejista je tam, kde je puk. Skvělý hokejista je tam, kde puk bude.

You’re never a loser until you quit trying.
Neprohrál jsi, dokud to zkoušíš dál.

It is not important to be better then someone else, but to be better than yesterday.
Není důležité být lepší než ostatní, ale být lepší než včera.

Překážku můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej… Jára Cimrman


A nakonec jeden pro ajťáky:

Exercise program
Begin
Cycle
Train
Run faster
On error goto begin
On quit message “Forbidden command “
End cycle
End